Hvorfor Rumi?

Jeg er ikke kristen, jøde, zoroaster eller muslim.
Jeg er ikke fra øst eller vest, eller fra land eller sjø.
Ikke fra naturen eller himmelen.
Jeg er litt av alt og alt er litt av meg.

– Verdenspoeten Mawlana Jalal-al-din Rumi (1207 – 1273)

I 2007, det samme året UNESCO feiret 800-årsjubileet for verdenspoeten Mawlana Jalal-al-din Rumis fødsel, så Rumifestivalen dagens lys i Oslo. I 2017 feirer vi den niende festivalen i rekken.

Festivalen er et møtepunkt mellom tradisjon og samtid, mellom øst og nord, og mellom ulike kunstarter. Alt i tråd med Rumis tanker om likhet og forbindelser mellom forskjellige kulturer, religiøse tradisjoner og folkeslag.

Rumi ble født 1207 i Balkh i nåtidens Afghanistan, da en by i det gamle Persia. Han tilbragte det meste av sitt liv i Tyrkia hvor han også døde i 1273. Tilnavnet Rumi (som betyr fra Rom) kommer av tilknytningen til denne delen av verden, det gamle Øst-Romerriket/Bysants. Rumi var en sufi, en islamsk mystiker, og skrev poesi og beretninger med en tematikk og et innhold som siden har gjort ham kjent som kjærlighetens dikter. Han er også opphavet til den sufistiske Mevlevi-ordenen, også kjent som de dansende dervisjer. Les videre