Seminar
19. november kl 10:00-16:00

Glemte heltefortellinger
Et seminar om narrativitet og fortelling, myter om helter, migrasjon og tilhørighet

En hver nasjonal kultur har evne til å produsere identifiserbare meninger om ”nasjonen” for sine medlemmer. Disse meningene finnes i fortellinger vi blir fortalt, i minner som forbinder nasjonens nåtid til dens fortid, og i bilder som kontinuerlig skapes. Seminaret tar for seg noen måter fortellingene gjør seg gjeldende på i hverdagen vår. Hvordan de preger våre forståelser av oss selv, og om de andre, om vår nåtid, og om vår fortid.

10:00-10:15
Rumifortelling V/Nima Hajiri.

Introduksjon V/Seminarleder Sharam Alghasi

10:15-10:45 Den muntlige fortellingen som tradisjonsbærer og kunstuttrykk.V/ Sara Birgitte Øfsti
Sara Birgitte Øfsti har jobbet som profesjonell utøvende forteller i ti år. Hun har hovedfag i drama og teater med fortelling som spesialisering, og har jobbet som lektor på Høgskolen i Oslo. Hun har også bodd og arbeidet i Sør-Afrika.

10:45-11:15 Metaforer og fortellinger: Om kulturell navigering, statistiske fordommer og kulturens fortellinger. V/ Ivar Frønæs
Ivar Frønes er dr.philos og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har fulgt samfunnsutviklingen på nært hold de siste 25 årene,og har publisert vitenskapelige arbeider om kulturutvikling, ungdomskultur, familieutvikling og ”det moderne liv”. Kjernen i arbeidet er sosial og kulturell forandring.

Pause

11:30 -11:45 Migrasjonsfortellinger: Om reisen til Norge og livet her. Vi får høre historiene til en kvinne fra Herat, Mohammad fra Irak, og to iranske menn. V/ Amir Mirzai
Forteller Amir Mirzai er fra Iran, bosatt i Norge. Alle hans fortellinger, hvor dramatiske de enn måtte være, har en humoristisk grunntone eller en saftig ironi. Amir viderefører en rik, persisk fortellertradisjon, og har oversatt mange persiske fortellinger til norsk.

11:45-12:15 Bob Marley som postkolonialt helteepos V/Odd Are Berkaak
Odd Are Berkaak er professor i sosialantropologi ved UiO med musikk, estetikk, kultur og historiekonstruksjon som interessefelt. Berkaak har lang erfaring som forsker og har blant annet gjort feltarbeid i Jamaica, St. Vincent, Zambia, USA og Norge.

12:15-13:10 Lunsj

13:10-13:40 Urenluren. Konstruksjoner av norskperiferi og artikulasjon av tilhørighet V/Line Esborg
Line Esborg er dr. art og førstelektor i kulturhistorie ved UiO, (Institutt for kulturstudier og oriantalske språk), og interesser seg spesielt for fortellinger, politisk retorikk og historiekonstruksjon.

13:40- 14:00 ARR: Utdrag fra en forestilling om flukt samt erfaringer med prosjektet. V/Helga Samset
I 2000 fikk Fabellatores fortellerteater støtte til å produsere en fortellerforestilling med tema innvandreres flukthistorie. Veien til den ferdige forestillingen ARR var lang og ikke uten problemstillinger verdt å reflektere over. "Livet er hardt de første hundre årene, så blir det bedre!" (Sitat fra forestillingen)

Helga Samset har arbeidet på heltid som forteller i 14 år, og mottok som første norske forteller Statens kunstnerstipend (2002-2004).

Pause

14:15 -14:45 Nasjonale fortellinger, identitet, og TV. V/ Sharam Alghasi
Sharam Alghasi er doktorgradsstipendiat ved CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge). Kulturelle forestillinger, identitet og inkludering/ekskluderingsmekanismer er sentrale temaer i hans forskning. Hans pågående doktorgradsavhandling omhandler norsk-iranere og deres måter å relatere seg til mediene på.

14:45- 15:30 Norske heltefortellinger. V/Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen er forskningsleder ved CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) og professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Rumiseminar: 200 kr (student/honnør 100kr)
Glemte heltefortellinger: 200 kr (student/honnør 100 kr)
Ved deltagelse på begge seminarene: 300 kr (student/honnør 150 kr)
informasjon og påmelding: hilde(at)albatrass.no Tlf: 0047-47040277 
Fritt Ord