ÅRETS RUMISEMINAR 15. november- Kulturarv, kommunikasjon og ringvirkninger

Et seminar om forholdet mellom litteratur og fortellertradisjon. Med fokus på Tadsjikistan, kulturmøter og menneskerettigheter.
Holdes i samarbeid med Norsk P.E.N. Ledes av Elisabeth Eide.
Deler av programmet vil foregå på engelsk og på farsi med norsk oversettelse.

10:00 – 12:00
Del I - Utfordringer knyttet til oversettelse mellom norsk og persisk
Foredrag, debatt og presentasjon av nye oversettelser. Deltakere: oversetter og forfatter Ardeshir Isfandiari, forfatter og poet Erling Kittelsen, oversetter Nina Zanjani, forfatter og dramatiker Elyas Poorgholam og professor ved Universitet i Oslo, Finn Thiesen.

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.30
Del II - Rumi i dagens Tadsjikistan

Foredrag ved Munira Shahidi: Rumi i tadsjikisk litteratur.
Hvor og hvordan lever Rumi's diktning videre i Tadsjikistan? Rumis påvirkning på tadsjikisk litteratur i sin helhet.
Foredrag ved Roshan Rahmanov: Dagens levende Rumi-tradisjon i Tadsjikistan.
Poesiens betydning innen persiskspråklig fortellertradisjon. Rumi's tilstedeværelse i folkelig og muntlig fortellertradisjon i Tadsjikistan.

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 16.00
Del III - Kulturens betydning for utvikling av demokrati og menneskerettigheter
Munira Shahidi og Roshan Rahmanov svarer på spørsmål knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Tadsjikistan og debatterer kulturens betydning for utviklingen av menneskerettigheter. Hvordan påvirker det at man utvikler kulturinstitusjoner menneskerettighetssituasjonen i et land?

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Tid: 10:00 - 16:00 (Oppmøte og registrering fra kl 09:45)
Rumiseminar: 200 kr (student/honnør 100kr)
Glemte heltefortellinger: 200 kr (student/honnør 100 kr)
Ved deltagelse på begge seminarene: 300 kr

(student/honnør 150 kr)informasjon og påmelding: hilde(at)albatrass.no Tlf: 0047-47040277

Munira Shahidi
Roshan Rahmanov

 

Erling Kittelsen

Elyas Poorgholam

 

Mohammad Mirzazadeh

 

Movlana Jalalodine Rumi

Finn Thiesen

 

Nina Zanjani
Movlana Jalalodine Rumi

 

 
Fritt Ord