Bokhammam – RUMIfesten

«Er stum, har drømmesyner – men alle er døve
En ordløs forteller – og ingen evner å lytte»

Mawlana Jalaluddin Muhammad Rumi

Erling og SyamakI årets Bokhammam går vi til kilden for festivalens eksistens – nemlig Rumi selv. RUMIfesten er en norsk gjendiktning av flere av dikterens verker, og kom ut på Dreyer forlag i fjor (2020). Gjendiktningen er for det meste foretatt av poetene Erling Kittelsen og iransk-kurderen Syamak Oweisi.

Bokas første del består av flere av Rumis ghazaler (et østlig og formmessig krevende tilsvar til sonetten). I den andre delen kan vi lese utdrag av Rumis magnum opus Masnavi, gjendiktet direkte fra persisk av poeten Johannes Gjerdåker, som dessverre døde like før boka kom ut.

Bokas tredje og siste del er et mindre utvalg rubai’er, en firelinjers diktform hvor verselinje 1, 2 og 4 har samme sisteord. Boka har et forord av Rumifestivalens stifter Amir Mirzai. Etterordet er ved Kari Vogt. Illustrasjoner av Anahita Taymourian.

1Vi samtaler med Erling Kittelsen og Syamak Oweisi om prosessen, diktningen og arbeidet med boka. Musikalsk innslag ved Saleh Mahfoud.

NÅR: SØNDAG 21. NOVEMBER / KL. 16:30
HVOR: Victoria – Nasjonal Jazzscene
BILLETT: Gratis
Deltagere: Erling kittelsen (forfatter/poet), Syamak Oweisi (forfatter/poet), Saleh Mahfoud (musiker)