Om Rumifestivalen

Jeg er ikke fra øst, ikke fra nord, jeg er litt av alt og alt er litt av meg.
Mawlana Jalal-al-din Rumi (1207 – 1273)

Rumi regnes fortsatt i dag over 800 år etter sin fødsel for på være en av de betydeligste dikterne verden noensinne har hatt. Han ble født i Balkh i det nåværende Afghanistan og måtte flykte via Iran til han slo seg ned og døde i Konija i Tyrkia. Rumifestivalen (opprettet 2007) er en årlig tverrfaglig og tverrkulturell festival basert på Rumis filosofi og diktning om likhet og fellesskap på tvers av skillelinjer.

Festivalen har ønsket å nå de store grupperingene vi har i Oslo av innvandrere fra Midtøsten og sentral-Asia. De fleste av dem har vokst opp i en tradisjon hvor Rumis dikt og fortellinger er i daglig bruk, både som referanser i hverdagene og i en bred musikktradisjon. Samtidig ser vi at det i Vesten er en økt oppmerksomhet rundt Rumis diktning.

Festivalen opererer innen flere etniske miljøer, med deltakere og medvirkende fra over tjue nasjoner hvert år. Rumifestivalen samarbeider med flere frivillige grupperinger og enkeltstående aktive kulturpersoner innen det flerkulturelle miljøet i Oslo.

For hver eneste Rumifestival har festivalen samlet både artister og publikum i grenseoverskridende forestillinger. Tverrfagligheten innebærer at festivalen byr på musikk, dans, poesi, litteratur, teater og fortellerforestillinger, og at noen av programmene er sammensatte av flere av disse sjangrene. Festivalen har gjennom årene oppsøkt stadig nye grunntemaer med hovedoverskriften ”Øst møter Nord”. Vi har gjennom årene hentet artister og medvirkende fra Tadsjikistan, USA, Irak, Egypt, Iran, Kasakhstan, England, Afghanistan, Frankirke, Uzbekistan, Nederland, Sverige, Tyrkia, Danmark, Hellas, Spania, Australia, Tyskland, Canada, India, Elfenbenskysten, Pakistan og Norge. Det har gjort sitt til at nye miljøer og kulturarbeidere har fått møte hverandre i en jevnbyrdighet som bare reell kulturutveksling kan by på. Derfor vinner Rumifestivalen frem til stadig nye publikumsgrupper – og når også frem til nye nasjonaliteter i Oslos flerkulturelle mangfold.