Javid Afsari Rad

Javid Afsari Rad 350x350Javid Afsari Rad har studert musikk både i Iran og ved Universitetet i Oslo, og regnes internasjonalt som en av de aller beste i dag på det gamle persiske instrumentet santur som han trakterer med personlig varme, innlevelse og følsomhet. I 2007 grunnla han Rumi Ensemble.

Javid er musiker under programposten Tracking Roots og er hovedutøver med sitt Rumi Ensemble i avslutningskonserten I Rumis Fotspor.