Tahirjon Juraev

har utdannelse innen klassisk musikk og er mester innen den klassiske musikkformen Shish Maqam som ble utviklet i Bukhara i dagens Usbekistan. Musikken har tradisjonelt blitt spilt og utviklet i byene, er nylig anerkjent av Unesco som en av verdens eldste tradisjoner, og kjent for tekster viet guddommelig kjærlighet og sufi-poesi. Tadsjikiske Tahirjon synger og trakterer flere instrumenter, og har hatt en omfattende turnévirksomhet i Sentral-Asia de siste ti årene.

Tahirjon kan du høre under åpningskonserten Musical Treasures from the High Mountains.