The Mystorin Theatre Group

iscenesetter gamle jødiske myter og tekster i et kontemporært, scenisk uttrykk. The Mystorin Theatre Group ble stiftet i 2005 av regissøren Yulia Ginis. Gruppen er en av ti friteatergrupper i Israel som mottar statsstøtte til sin virksomhet. De har spilt forestillinger på festivaler over hele verden og gruppens skuespillere spiller også på flere av hjemlandets profesjonelle scener.

Under Rumifestivalen spiller de forestillingen Dreams of Moses. Yulia Ginis vil også intervjues sammen med den syriske poeten Maram al-Masri om situasjonen i Midt-Østen og kunstens rolle under årets BokHAMMAM.